261-16/19 druk i dostawa czasopism i książek dla Instytutu Książki

Dokumentacja postępowania i wszelkie informacje związane z niniejszym postępowaniem udostępniane są na Platformie Zakupowej:  https://platforma.eb2b.com.pl/

https://platforma.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/145749/druk-i-dostawa-czasopism-i-ksiazek-dla-instytutu-ksiazki

UWAGA: Oferty należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej zgodnie z zapisami siwz.