Statut

Statut Instytutu Książki z dnia 18 kwietnia 2014 r wraz z zarządzeniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 grudnia 2016 r., oraz z dnia 26 maja 2017r.