261-08/19 Usługa przygotowania i przeprowadzenia kompleksowej kampanii promującej czytelnictwo w Polsce wśród najmłodszych

30.04.2019 r.

Przetarg nieograniczony na usługę przygotowania i przeprowadzenia kompleksowej kampanii promującej czytelnictwo w Polsce wśród najmłodszych

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platforma.eb2b.com.pl

Termin składania ofert: 20.05.2019 r., godz. 12:00